Privredno društvo Vatrostalac d.o.o.

O nama

Preduzeće VATROSTALAC je izraslo iz nekadašnjeg jugoslovenskog sistema VATROSTALNA sa svim pozitivnim iskustvima i praksom stečenom u 35-ogodišnjem radu na širokom jugoslovenskom, evropskom i svetskom tržištu.

Mi smo preduzeće specijalizovano za:

  • Proizvodnju kvalitetnih zrnastih vatrostalnih materijala(vatrostalni i izolacioni betoni, mase i malteri) koji sve više nalaze primenu kod vatrostalnih i termoizolacionih ozida industrijskih peći i drugih raznih termičkih agregata,
  • Izradu potrebnih elemenata za vatrostalni ozid i sanaciju industrijskih kotlova,
  • Ugradnju vatrostalnih materijala u pomenute termičke agregate ozidom ili nanošenjem mašinski i ručno,
  • Obavljanje inženjersko-stručnih poslova vezano za kompletno snimanje vaših termičkih agregata i davanje predloga za povećanje stepena izdržljivosti i tehnološke iskorišćenosti sa osnovnim ciljem produženja kampanje rada i postizanja najpovoljnijih efekata u proizvodnji.

Vatrostalac raspolaže potrebnom stručnom radnom snagom i opremom za efikasno i kvalitetno izvođenje radova. Takođe vršimo izbor i nabavku potrebnih vrsta, asortimana i kvaliteta vatrostalnih materijala koji se ne nalaze u našem proizvodnom programu.

Nudimo vam poslovno-tehničku saradnju povremenog ili trajnijeg karaktera prema vašem zahtevu i potrebama.

Na vaš zahtev smo spremni doći, izvršiti pregled vaših postojećih termičkih agregata i dati vam predlog za najoptimalnije rešenje kako po pitanju vatrostalnog ozida, tako i sa stanovišta odabiranja vrsta i kvaliteta vatrostalnog i izolacionog materijala za ugradnju.

Nadamo se da ćete uspostaviti kontakt sa nama kada vam to bude potrebno. Mi vas spremno očekujemo.